EDITORIAL

Το HR community meeting point φιλοδοξεί να γίνει ο χώρος προβληματισμού, ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών της HR κοινότητας στην Ελλάδα κι όχι μόνο. Επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο του ανθρώπινου δυναμικού, από κάθε τομέα, θέση, με λιγότερη ή περισσότερη εμπειρία, έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν ελεύθερα την άποψη τους για θέματα που απασχολούν είτε τους ίδιους, είτε έναν ευρύτερο κύκλο, να ανταλλάξουν εμπειρίες και προβληματισμούς και να παρουσιάσουν case studies και συμπεράσματα από την καθημερινότητα τους.

Στο HR community meeting point υπάρχει επίσης ελεύθερο βήμα για στελέχη κάθε ειδικότητας που ανεξάρτητα από τα χρόνια της εμπειρίας τους, την ειδικότητα τους, τον κλάδο της αγοράς  που δραστηριοποιούνται  ή τη βαθμίδα της ιεραρχίας που βρίσκονται, επιθυμούν να μοιραστούν με όλους ο,τιδήποτε κρίνουν πως αξίζει.

Σε μια εποχή που οι περισσότεροι είμαστε δεσμώτες των likes, των retweets και των shares, δίνεται η δυνατότητα σε όσους νιώθουν την ανάγκη, να εκφραστούν ελεύθερα σε πρώτο ενικό πρόσωπο.  Όσοι επιθυμούν να δημοσιεύσουν άρθρο γνώμης  για κάποιο συγκεκριμένο θέμα, την εμπειρία τους (τραυματική ή ευχάριστη), ή τον προβληματισμό τους για μια κατάσταση, τώρα μπορούν να το κάνουν. Είναι ελεύθεροι να χρησιμοποιήσουν είτε ελληνική, είτε αγγλική γλώσσα. Προς Θεού, όχι greeklish! Επίσης, ας μείνουμε μακριά από καταγγελτικό ύφος και  υβριστικούς χαρακτηρισμούς. Η δημοσίευση του ονόματος, αλλά και του τίτλου της θέσης εργασίας, είναι επιθυμητή, αλλά όχι απαραίτητη. Ψευδώνυμα δεκτά !

Ο διαδραστικός αυτός τρόπος  επικοινωνίας, έχει σκοπό να βοηθήσει όλους μας στο να γίνουμε πιο εξωστρεφείς και στο μέτρο που καθένας το χρειάζεται, πιο ολοκληρωμένοι επαγγελματίες. Η εσωστρέφεια και η ομφαλοσκόπηση, είναι γνωστό ότι δεν οδηγούν πουθενά.

Ας αφήσουμε λοιπόν  το smartphone στην άκρη κι ας κάτσουμε μπροστά στην οθόνη του PC (ή το αντίθετο, όπως βολεύεται ο καθένας), ας πάρουμε το i-pad αγκαλιά στη ζεστασιά του καναπέ, ή ακόμα, ας πιάσουμε στο χέρι  το ταπεινό μολύβι κι ας εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία που μας δίνεται : να ακουστούμε για αυτό που πιστεύουμε και να γίνουμε γνωστοί σε ανθρώπους που αυτά που μας ενώνουν, είναι περισσότερα από αυτά που μας χωρίζουν.

The HR community meeting point aspires to become the area of interaction, exchange of views and news of the HR community. Professionals in the field of human resources, from any industry or position, with more or less years of work, have the opportunity to present their point of view openly, for issues they consider important and also to exchange experiences and concerns, to present case studies and conclusions coming from their daily life.

HR community meeting point is also an open forum for professionals of any position, regardless of years of experience, specialty, market sector or level of hierarchy, who wish to share in public whatever they consider worth mentioning.

In a period where most of us are surrounded by likes, retweets and shares, we have the opportunity to have a say in our wider working environment without restrictions. For those who want to publish an article on a specific topic, to share their experience (traumatic or not), their comments or their reflection on a situation, the time has come. Feel free to express yourself, either in English or Greek, but please try to keep a level of control when talking about subordinates and bosses! You may use your actual name and job title but nicknames are also accepted.

This interactive way of communication aims to help us to become more extrovert and to a certain point, wiser. Introversion and omphaloscopy obviously do not help much.

So, let’s leave aside for a while the smart phone and sit close to a PC screen (or vice versa), embrace the i-pad in the warmth of the couch, or hold in hand the humble pen and let’s take advantage of the opportunity we are given: to be heard for what we believe and become known to people with whom we have more things in common than we can imagine.